Chvilka filozofie

Doporučená literatura:

  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Systém Jóga v denním životě ( Ibera Vorlag, Vídeň 2000, Mladá fronta, Praha 2006);
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Skryté síly v člověku ( Mladá fronta, Praha 2004);
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga proti bolestem v zádech ( DNM, Střílky 2003);
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga proti bolestem kloubů (Vydavaťelstvo Mahéšvaránanda Joga v dennom živote, Martin 1998;
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě a diabetes ( Společnost JDŽ, Praha 2010);
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Božské zrcadlo ( Krystal, Praha 1991;
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Moje poselství - Jóga v denním životě ( DNM, Střílky 2007);
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Lilá amrit ( Mladá fronta, Praha 2009);
  • Šedivý,J.: Jóga očima lékaře (ENTRI, Havířov 1990);
  • Votava,J. a kol.: Jóga očima lékařů (Avicenum, Praha 1988);
  • Pataňdžali: Jógasútry ( První díl: SAMÁDHI-PÁDA s komentáři paramhans svámího Mahéšvaránandy, DNM, Střílky 2006);
  • Ghéranda samhita;
  • Šiva samhita;Upanišady;Gurugíta;Spisy jogínů: svámí Vivékánanda, svámí Jógánanda, šrí Šankaráčárja;Anatomie člověka. 

 

Dalajláma 14., vlastním jménem TÄNDZIN GJAMCCHO – výroky:

„Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“
„Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.“
„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.“
„Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.“
„Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“
„Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.“
„Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.“
„Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.“
„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“
„Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.“
„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...“
„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“
„Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.“
„Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.“
„Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek a naše srdce jsou chrámem. Naší filosofií je dobro.“
„Buďte každý den nějaký čas o samotě.“
„Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.“
„Buďte jemní k Zemi.“
„Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.“
„Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.“
„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy předtím nebyl.“
„Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.“
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“
„Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.“
„Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:"Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."
„Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.“
„Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.“
„Dotaz novináře: „Jak se má člověk chovat, aby dosáhl vnitřního osvícení?“ Odpověď dalajlámy: „Dobře se najíst a pořádně se vyspat. Vstanete pak jako rybička a přejde vás zlost na celý svět.“
„Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsem ubožejší než včely.“
„Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je vetší, než vaše vzájemné potřeby.“
„Když si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch nejnepříznivějších podmínkách.“
„Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.“
„Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“
„Všeobecně vzato, jsem přesvědčen, že všechna náboženství světa mají potenciál sloužit lidstvu a vychovávat dobré lidi.“
„Rozkvět přichází díky skutkům, nikoliv díky modlitbám.“
„Ve skutečnosti nemá náš pocit štěstí či neštěstí v daném okamžiku příliš společného s našimi konkrétními podmínkami, ale spíše je to výsledek toho, jak vnímáme naši situaci, jak spokojeni jsme s tím, co máme.“
„Naším hlavním smyslem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.“

„Naučte se pravidlům, abyste je mohli správně porušovat.“
„Držte se tří R:- respektu vůči sobe- respektu vůči ostatním- responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.“
„Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.“
„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“
„Hledat štěstí a zůstat při tom lhostejný k utrpení druhých, je tragickým omylem.“
„Cílem našeho života je stát se šťastným.“
„Pesimismus vede k neúspěchu.“
„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
„My musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.“
„Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.“
„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“
„Já narozeniny neslavím. Ten den se pro mě nijak neliší od ostatních. Každý den je den narození. Vstáváte ráno a všechno je svěží. Důležité však je, že ten nový den vám musí přinést radost.“

„Vezmete v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.“
„Mějte na paměti, že velká láska a velké výdobytky sebou nesou velká rizika.“
„Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.“
„Naši nepřátelé nám poskytují vynikající příležitost procvičit si trpělivost, pevnost a city.“
„Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.“
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“
„Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.“
„Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.“
„Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.“
„Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku, naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost trvat, postrádají schopnost být stále stejné.“
„Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.“
„V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.“
„Ryzí soucítění je založeno na jasném uznání faktu, že druzí - podobně jako my sami - chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, ať je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“
„Čím hlouběji prohlédnéme utrpení, tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.“
„Téma soucitu nijak nesouvisí s náboženstvím. Je to věc celého lidstva, sjednocující podmínka přežití lidské rasy.“

Vrátit se zpět